Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

leica 3c

leica 3c by phollectormo
leica 3c, a photo by phollectormo on Flickr.

leica 3c

leica 3c by phollectormo
leica 3c, a photo by phollectormo on Flickr.

leica 3c

leica 3c by phollectormo
leica 3c, a photo by phollectormo on Flickr.

ica triplex

ica triplex by phollectormo
ica triplex, a photo by phollectormo on Flickr.

ica triplex

ica triplex by phollectormo
ica triplex, a photo by phollectormo on Flickr.

nikkormat ft2

nikkormat ft2 by phollectormo
nikkormat ft2, a photo by phollectormo on Flickr.

pentax mx & takumar 50 1.4

minolta rokkor : part of collection

fish eye minolta rokkor 16 2.8

canon f1 & f1n

canon f1 & f1n by phollectormo
canon f1 & f1n, a photo by phollectormo on Flickr.