Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

ROLLEI 35 T

Film Size: 135 Picture Size: 24x36mm Marketed: 1974 to 1980 Lens Mount: Fixed Lens: Carl Zeiss Tessar 40mm f/3.5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου