Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

KODAK 127 BROWNIE FIRST MODEL


  Specification

  First model
  Second model
  Third model
  Description:
  rounded, stepped sides
  rounded, sloping sides,
  vertical lines;
  larger viewfinder
  angled corners
  flash synch
  In production:
  1952-1959
  April 1959-1963
  November 1965-November 1967
  Lens:
  Meniscus f/14 64mm
  Dakon f/11, plastic
  f/14 51mm, plastic
  Shutter:
  Rotary, 1/50s
  Rotary
  Rotary, 1/40s
  Frame size:
  6x4cm
  6x4cm
  4x4cm


  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου