Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

MINOLTA HI MATIC 11 SUPER 3

  • Lens: Rokkor PF 45mm f1.7, focus down to 3ft.
  • Shutter: Seiko ALA 1/8 - 1/500+B, with self-timer
  • Flash: PC socket (at end, below rewind crank) + hot shoe
  • Film speed range: 25-500 ASA
  • Viewfinder: rangefinder with shutter and aperture displays
The CdS meter is driven by a PX625 mercury battery, fitted into the base.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου