Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

phollectormo's photostream

yashica mat 124 gyashica mat 124 gyashica mat 124 gyashica mat 124 gcaon 35 f:3,5 excanon 125 & 35 ex
canon 125 f:3,5 excanon 125 f:3,5 excanon 125 f:3,5 & 35 f:3,5 exzenon 35 azenon 35 azenon 35 a
fedfedfedzorki 4zorki 4tamron 90 f:2,8 di macro
tamron 90 f:2,8 di macronikon fx 35 wnikon fx 35 wnikon fx 35 wnikon fx 35 wnikon fx 35 w

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου