Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

KIEV 30

Type: subminiature viewfinder camera (or "spy camera") Manufacturer: Arsenal year of production: 1981 Film: 16mm Frame size: 13×17mm Lens: Industar-M 1:3.5/23mm Aperture: 1:3.5, 1:4, 1:5.6, 1:8, and 1:11 Shutter: speeds 1/30 sec., 1/60 sec. and 1/200 sec. Focusing: 50 cm to infinity Viewfinder: like a frame finder, but inside the body and with a glass window Dimensions: collapsed 84×46×27mm, otherwise 108×46×27mm Weight: 178 g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου