Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

KODAK BROWNIE STARFLASH CAMERA

Kodak Brownie Starflash Black Model. c1957-65. Made in USA. Uses 127 film. This camera has aperture settings for black-and-white and color film, and takes M2, M3, M5 or M25 flashbulbs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου