Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

KODAK BROWNIE HOLIDAY FLASH

Type: Solid body eyelevel rollfilmIntroduced: Oct 1953Discontinued: April 1962Film size: 127Picture size: 1 5/8 X 2 1/2"Manufactured: USLens: 1953-55:Kodet 1955-62: Dakon plasticShutter: RotaryNumbers made: ?Original price: $5.00Description:Moulded brown and tan plastic body; optical direct vision finder. 1953-Sept 1957: Non-synchronised model. Oct 1954-April 1962: Flash model.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου