Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

VISCAWIDE 16

1961 - Viscawide 16, a small rotating lens camera manufactured by Taiyokoki Co. Ltd, Japan. It used 16mm film and created 120 degree 10mm x 46mm negatives.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου