Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

ARGUS C3 MATCH MATIC

The lens is a Cintar f=3.5/50mm coupled with a shutter offering two speeds : Instantaneous and pose B.The C3 Match-Matic has been produced to about 350.000 from 1958 to 1966.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου