Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

YASHICA minister D

Yashica Minister D Manufactured around 1963, this 35mm rangefinder camera has a Yashica Yashinon 4.5cm f/2.8 and a Copal-SVL shutter (speeds 1 to 1/500 sec, B,M,X , delay action) and an uncoupled CDS exposure meter.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου