Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

ZORKI 4 50th ANNIVERSARY

Produced: 1956-1973Name: „Зоркий-4“Producer: KMZFrame size: 24x36.Lens: Jupiter-8 2/50.Shutter: 1-1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s + B. Quantity: 1.715.677 units.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου