Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

KONICA AUTOREFLEX TC

Konica AR Bayonet TTL Center Weighted Average Meter with 3.5-18 EV range Manual and Shutter Priority Automatic Exposure Manually set 25-1600 ISO range X-Sync flash at 1/125s B,1/8-1/1000s Shutter Speeds Konica EL film loading mechanism Self Timer with Mirror Lockup Split Prism focusing aid

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου