Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

TOWER 18B

Film Size: 135 Marketed: 1962 Lens Mount: Fixed Lens: 48mm f/2 Shutter: Copal SVK Speeds: B, 1-500

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου