Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

HALINA 35X

Type: viewfinder camera Year of launch: 1959 Films: 35mm Lens: 1:3.5 / 45mm Halina Anastigmat (triplet, front and rear elements single coated, middle element uncoated) Shutter: speeds 1/25-1/200 seconds plus B. Aperture: 1:3.5-1:16 Filter size: accepts A36 (36mm) clamp-on filters (same as collapsible Elmar etc.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου