Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

MINOLTA HI MATIC F

Lens : 38mm, f/2.7, Rokkor (4 elements in 3 groups) 46mm filter mountMinimum focusing distance = 0.8 meters Shutter: Seiko ESL Electronic Shutter 4 sec ~ 1/724 sec. X-flash sync at all speeds Exposure meter : Program automatic electronic exposure Lights on top of camera / rangefinder warn of under/over exposure conditions EV 0.9- 17(at ISO 100) ASA 25 to 400 Silicon cell above the lens Battery : 2 x 1.35V PX640 mercury cells (compatible with PX640A alkaline) Size and weight : 113 x 73 x 54mm ; 360g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου