Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

Pentacon Six TL

The Pentacon Six is an single-lens reflex (SLR) medium format camera system made by Pentacon from 1956 to 1992. The Six accepts lenses with the Pentacon Six mount, a breech-lock bayonet mount.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου