Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

ROLLEICORD III - Model K3B

November 1950 - July 1953, 87,000 pieces.Serials: 1.137.000 - 1.199.999 & 1.300.000 - 1.344.050, engraved under Rolleicord name plate Taking Lens:Xenar 3,5/75mm, Schneider, Bayonet 1Finder lens: Schneider or Zeiss Heidosmat 3,2/75mm, Bayonet 1.Non interchangeable focusing screen. Parallax control.Shutter:Compur Rapid X, 1 - 1/500 sec., B, X-sync., no double exposure protection. Film: 120 for 12 exp. 6x6. 35mm adapter Rolleikin 1 and plate film adapter.Film Transportation: winding lever with auto stop on first exposure, exposure counter for exposures 1-12.Dimensions: 9.7x9.9x14.2cm.Weight: 830 grams.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου