Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

MINOLTA ALF

Film Size: 135 Picture Size: 24x36mm Marketed: 1967 Lens Mount: Fixed Lens: Minolta Rokkor 38mm f/2.7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου