Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

KIEV 4M

Cameras Kiev-4M were produced by factory "Arsenal" (Ukraine) since 1977 up to 1985. Frame size 24X36mmShutter speeds: 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 of a second and "B".It is the modernized model of Kiev-4 Lenses: Jupiter-8M (2/50mm), Helios-103 (1.8/53mm)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου